Ezért 1920-ban maga a szerkesztő, Lóczy Lajos írta meg a Balaton-monográfia szövege alapján azt az egyetlen összefoglaló kötetet, amely olvasmányos, közérthető, és amelyben a 28 éves munka eredményeinek összegzése található.

Összesen 13 önálló könyvnek megfelelő anyag született meg, mintegy háromezer oldalon, amit 3 vaskos kötetben adtak közre. Ez a mű azonban éppen terjedelme, tudományos igényessége miatt nem jutott, nem juthatott el a szélesebb olvasóközönséghez. Most képekkel együtt megtekinthető CD ROM formájában.

LÓCZY LAJOS KÖNYVÉNEK FEJEZETEI:

I. rész: Fizikai földrajz
I. fejezet: A Balaton-tó medenczéjének helyzete és felépítése
II. fejezet: A Balaton körüli térszin morfológiája
III. fejezet: A Balaton-tó hidrográfiája
IV. fejezet: A Balatonkörnyék éghajlata
V. fejezet: A Balaton jege
VI. fejezet: A Balaton vizének kémiája

II. rész: A Balaton szerves világa
VII. fejezet: A Balaton-tónak és környékének növényzete
VIII. fejezet: A Balaton állatvilága

III. rész: Az ember a Balaton környékén
IX. fejezet: Őskori, ókori és népvándorláskori telepedés
X. fejezet: Középkori egyházak és várak
XI. fejezet: A balatonmelléki lakosság testi alkotása
XII. fejezet: A balatonmelléki lakosság néprajza
XIII. fejezet: A modern Balaton

További információk