A szerzők célja a természettudományokat formáló főbb kutatási programok, törvények fölvázolása volt, melyek megmutatják az egyes tudományágak belső rendjét és a köztük történetileg kiépülő kapcsolatokat is. A történetiségben elsősorban a kutatás-kérdezés módszereinek sokféleségét, tehát nem avuló, mindig új kérdésekre ösztönző erőt látják.

A kötet hasonlóan a sorozat többi tagjához egyedülálló abból a szempontból, hogy lehetővé teszi az egyes tudományágak önálló tanulását, segítséget ad tanításukhoz, miközben az utalások és gondolatébresztő kérdések segítségével a tudományterületek egymásra épülését is jelzi. Olvasható tankönyvként, tanári segédkönyvként, ismeretterjesztő kézikönyvként, de láthatunk benne utalásokkal átszőtt regényt is, melynek főhőse a gondolkodó, értelmet kereső ember.

A szerzők arra törekedtek, hogy az egymással sokszor szemben álló vagy egymást kiegészítő nézeteket, elméleteket elfogulatlanul ismertessék, az olvasóra bízva a mérlegelés izgalmas feladatát. Ez kapcsolja a könyvet a mindennapok problémáihoz is, ahol döntéseinkkel – néha szó szerint is – a bőrünket visszük vásárra. A szerzők elkötelezetten hisznek a természettudományok fontosságában. Hisznek a rajtunk kívül álló és minket is alkotó világ rendezettségében, megismerhetőségében, és bíznak megőrizhetőségében.

További részletek a bemutatóról és programjairól