A szakszerű magyarázatokkal kiegészített 172 pazar, színes térkép és diagram, az 52 táblázat napjaink Magyarországának új szemléletű megközelítését kínálják. Emellett fontos fejezetek foglalkoznak a természeti és emberi környezet történeti fejlődésével is.

Vallásos népesség aránya
A vallásos népesség aránya Magyarországon
Az atlasz Magyarország 'névjegykártyája' kíván lenni; mint az országot bemutató átfogó mű információforrásként szolgál az érdeklődő olvasóknak, a nemzetközi tudományos közösség számára pedig tájékoztatást ad a hazánk előtt álló kihívásokról európai és globális kitekintéssel.

Az éves csapadék
Az éves csapadék alakulása
Néhány példa a könyv érdekfeszítő témái közül: az etnikai szerkezet és az államszervezet stabilitása és változása, természeti veszélyforrások, földrengések, sürgető árvízvédelmi és vízgazdálkodási feladatok, tájdegradáció, a környezetvédelem helyzete, nemzetközi környezetvédelmi konfliktusok, általános népességcsökkenés, népességelöregedés, fokozódó munkanélküliség, a roma népesség hazánkban, a magyar kisebbségek helyzete, a városfejlődés új jellemzői, a piacgazdaság következtében előálló ellentétes gazdasági és társadalmi folyamatok, privatizáció, külföldi tőkebefektetések beáramlása, ásványkincsek kitermelésének jövője, az energiaellátás és -termelés gondjai, a szolgáltatások növekvő területi koncentrációja Budapesten (bankok helyzete, kiskereskedelem, szállítás és telekommunikációs hálózatok), turizmusipar.

Kárpát-medence
A Kárpát-medence térségének államalakulatai
A könyv az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet irányításával készülő Magyarország nemzeti atlasza új, harmadik kiadásának angol nyelvű előfutára.

További részletek: http://www.mtafki.hu/konyvtar/HIM/