Az óvodák illetve iskola alsó tagozatának eszközökkel való ellátottsága jóval szegényesebb természettudományos területen, mint a felső tagozaté, vagy a középiskoláké. Pedig köztudott, hogy az új dolgok iránti fogékonyság ebben a korban kiemelkedő és több pedagógus azon a véleményen volt, hogy ha a gyerek kiskorban nem szereti meg a természettudományos tárgyakat, akkor később már hiába minden erőfeszítés. A kezdeményezés hazánkban éppen ezért egyedülálló és hiánypótló, hisz a legfogékonyabb korban célozza meg a gyerekeket.

Siemens Kutatódoboz magyarországi kísérleti programja
Felfedező lehetsz!

A Siemens Kutatódoboz – Felfedező lehetsz! kísérleti projekt idén februárban indult útjára Magyarországon az Edupress Oktatási Hírügynökség támogatásával. A program célja az 5-12 éves korosztály figyelmének felkeltése a természettudományok iránt. A Siemens mozgó szertára egészség - környezet, valamint energia - elektromosság témakörökben tartalmaz kísérleti és szemléltető eszközöket, valamint felszereléseket. A németországi székhelyű Siemens Stiftung által indított programban összesen 50 Kutatódobozt ajándékozott 33 ökoiskolának – néhol a nagy tanulói létszám miatt több készletet is kapott az intézmény - és 3 óvodának. Az elmúlt hónapok visszajelzései alapján a diákok és tanárok egyaránt nagy lelkesedéssel fogadták a modell értékű programot, amely környezettudatosságra, ökoszemléletre és egészséges életmódra egyaránt nevel. A pedagógusok, szaktanárok beszámolói alapján a Kutatódoboz felhasználhatósága igen sokszínű – egészségnapok, tematikus világnapok –pl. Föld Napja, Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap – osztályfőnöki órák és szakkörök tananyagát is képezheti, miközben a mindennapos a tanulók kezébe adható (!) eszköz igényt is kielégíti. A Kutatódoboz kísérleteit egy, a mozgószertár mellé készített DVD foglalja össze, amely minden tanár számára követhetővé teszi a kémcsővek, dinamók avagy testrészekkel kapcsolatos kísérletek bemutatását. A programról több iskola igazgató is úgy nyilatkozott, hogy egyedülálló és hiánypótló, miként az eszközök kézbe adhatóak –így közvetlen személyes élményt adnak a diákoknak - , újszerű megközelítésben és kontextusban mutatja be a hasznos fizikai és biológiai ismereteket, így érdeklődést keltve a diákokban.

A Kutatódoboz bevezetése három oldalról vizsgálta a program eredményességét, egyfelől a legkisebbek 5-6 éves óvodások befogadóképességét, másfelől a kisiskolások aktivitását, a köztudatban elterjedt „unalmas fizikaóra” hiedelmének feloldhatóságát, kísérletezési és érdeklődési kedv felkeltését, fenntarthatóságát, harmadrészt pedig a pedagógusképzésben az alkalmazható módszertan, annak variációs lehetőségét, ennek taníthatóságát.
Az eredmények mindhárom területen egységesen pozitívnak értékelhetőek, mely nemcsak a pedagógusok és képzett animátoraink visszajelzése alapján jelenthető ki, hanem az időközben a programhoz kapcsolódó Tudáspróba játékon részt vett ezer diák aktivitása és a média és szakmai partnerek csatlakozása is ezt támasztja alá.
A Siemens Kutatódoboz kísérleteihez és havonta változó természettudományos tematikával indult útjára a Tudáspróba – Ötpercesek elnevezésű ismeretterjesztő játék, melyhez rajzpályázat is kapcsolódott. A harmadik,nyári forduló mindenki számára elérhető a www.edupress.hu/tudasproba oldalon. (Tudáspróba játékról lejjebb.)

A Siemens Kutatódoboz felhasználásáról
Óvodai tapasztalatok, eredmények
A Siemens Kutatódoboz – Felfedező lehetsz! programja összesen 100 gyerekkel, három óvodában indult el márciusban. Az óvodákban saját szakembereink tartották a bemutatókat hetente egy alkalommal. Két óvodában rögtön jelezték, hogy minden bemutatott alkalom után, maguk is megpróbálkoztak az ismeretek átadásával másik nagycsoportban. (A 3. óvodában nem volt másik nagycsoport.) A szakember véleménye, hogy a gyerekek rendkívül hasznos ismeretekre tettek szert játék közben, s a doboz összetett és érdekes információkat nyújt számukra. „A csoportlétszámok elég nagyok, így nehéz ennyi gyerek figyelmét egyszerre lekötni úgy, hogy nem jut minden gyerek kezébe azonnal eszköz. Mai felgyorsult világunkban mi, felnőttek is türelmetlenek vagyunk, mit várunk akkor a gyerekektől? Persze nem volna szükségszerű az egész csoportot foglakoztatni, de annyira érdekli őket a kísérletezős játék (ahogy ők nevezték), hogy amint előkerült, minden gyerek rögtön köré gyűlt. „Hasznosnak tartom a Kutatódobozt a gyerekek leendő iskolai tanulmányainak szempontjából is, hiszen így nem lesznek már idegenek számukra ezek az eszközök. Ébren tartja bennük az érdeklődést a kémia, fizika, biológia iránt, köszönhetően annak a jó érzésnek, amit a felismerés élménye okoz.” – mondja Szőllős Kata, az óvodai programvezető óvodapedagógusa.

Általános iskolai tapasztalatok
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola igazgatója, Dudás Attila igazgató – több vezetőhöz hasonlóan - külön örömét fejezte ki, hogy a dobozok olyan alap eszközöket tartalmaznak, amiből a legtöbb intézmény hiányt szenved. „Rengeteg pályázat van digitális eszközökre, modern szemléltető-anyagokra, de alap dolgok hiányoznak az iskola készletéből. A kicsiknél az a hatásos, ha mindenkinek van egy saját hőmérője, vagy saját áramköre, kézbe adható tárgyakra lenne szükségünk. Több ilyen doboz is jól jönne, mert nagyon jól kombinálható, rengeteg lehetőség van benne.”

A Kutatódobozok kiosztásánál hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmények jóval több dobozt tudnának hasznosítani a kísérleti programban rendelkezésre álló 50 készletnél. Az iskolai csoportok számára első osztálytól ötödik osztályig alkalmazható a készlet a tanmenetbe illesztve természetismeret, fizika, kémia, biológia, testnevelés vagy akár technika órák anyagában.
„Terveink szerint az idei félév tapasztalataira alapozva szeretnénk folytatni és kiszélesíteni a Siemens Kutatódoboz – Felfedező lehetsz! elnevezésű oktatási programunkat. Május végén minden iskola szaktanárától és az óvópedagógusainktól beérkező értékelések alapján állítjuk össze a 2010/2011 tanév modelljét" - mondta Farkas Szilvia, a Siemens kommunikációs igazgatója.

Kutatódoboz a pedagógusképzésben

A Kutatódoboz és a hozzá kapcsolódó Felfedező lehetsz! elnevezésű oktatási program hatékony módszer lehet a gyerekek számára, felkeltheti és meghatározhatja a természettudományok iránti érdeklődésüket. A kezdeményezés sikeréhez azonban megfelelő pedagógiai háttérre és kísérő programokra is szükség van. A Siemens Kutatódobozok száma remélhetőleg növekszik majd a jövő évben, használatukhoz azonban elengedhetetlen a szemléletváltás és a pedagógusi kreativitás. Dr. Podráczky Judit, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának főiskolai docense szerint a cél eléréséhez az eszközt alkalmazni tudó, felkészült pedagógusra van szükség. A főiskola docens beépítené a módszert a felsőfokú képzésbe: úgy véli, segíthet a természettudományos oktatás jelenlegi helyzetének javításán, ha ennek az újfajta kezdeményezésnek lesz folytatása a pedagógusképzésben. Véleménye szerint a Kutatódoboz nagymértékben elősegíti a gyerekek számára a természettudományok absztrakt fogalmainak megértését, a pedagógusoknak pedig óriási szerepe van abban, hogy a Kutatódoboz használhatóvá váljon.
A dobozban található kísérletek alapot adhatnak a tanmeneten túlmutató témák boncolgatására, otthoni kísérletek, megfigyelések indikálására.

Kísérő programok – ismeretterjesztő játék - Tudáspróba
A kísérleti projekthez kapcsolódóan útjára indult a Tudáspróba – Ötpercesek elnevezésű ismeretterjesztő játék, mely a Siemens Kutatódobozban fellelhető kísérletek és egy-egy aktuális téma alapján – pl. élővilág – tesz fel kérdéseket. A kérdések kisiskolásoknak szólnak, önállóan és tanórai foglalkozás keretében is megoldhatóak. A Siemens Kutatódobozt használó intézmények csoportjai külön felkészítő anyagot – füzetek, könyvek, oktatási segédeszközök - kapnak egy-egy forduló előtt, mely alapján sikeresen tudják kitölteni a tesztet, akár az órán , akár online formában otthonról. www.edupress.hu/tudasproba

Az első Tudáspróba játékra két hét alatt közel ötszáz diák nevezett, ami természettudományos érdeklődés élénkülését mutatja. A Tudáspróba játék első fordulójának nyertese a Pannónia Általános Iskola volt, ahol nemrégiben Dél-Amerikai vulkánexpedíciójáról visszatért Nemerkényi Zsombor, a Földgömb Magazin főszerkesztő helyettese tartott előadást a 6900 méter magas tűzhányó meghódításáról. A diákok bemutatót is tartottak a Kutatódobozzal, amelynek során bemutatták kedvenc kísérleteiket.