Japánban csak azokat az 5-7-5 szótagos sorképletű verseket nevezik így, amelyek a természet ábrázolásán keresztül filozófiai, lélektani tartalmat sugallnak. A műfaj egyik nagy mestere Macuo Basó:

Ősz
Üres a csészéd?
Tégy bele szem-tápláló
színes virágot

Lótuszát ne tépd
Lelkek Ünnepén maga
a Tó a szentély.

Jókor serkenvén:
hajnali étked közben
hajnalkát nézhetsz!

Aratás? vetés
lármája zsong odakint?
- Kunyhómban csönd van.

Kertben a nagy fa,
falon-kívül a fürjek
hirdetik: ősz van.

Remetekunyhóm
Jele: keserűfű és
paprika. – Ősz jő.

Kitől rizst kaptam,
ma én várom vendégül:
holdfény-traktára!

Csukott templomnak
kapuján dörömbölnék,
telihold-csöndben!

Forrás: Macuo Basó: Százhetven haiku Fodor Ákos fordításában, Terebess, Budapest
Kép: Gulyás Attila, exterra