Olyan településneveket, amelyekben maga a március szerepel, csak keveset találunk a térképen. Ezek egyike Primero de Marzo, amely a paraguayi főváros, Asunción közelében található. Neve a paraguayi történelem egy szomorú dátumára, 1870. március 1-ére emlékeztet.

Paraguay a 19. század közepén nem volt éppen a demokrácia mintaképe. José Gaspar Rodríguez de Francia, aki 1814 és 1840 között volt az ország elnöke, a történelem egyik legszigorúbb diktatúráját valósította meg. Nem csak azt tiltotta meg más diktatúrákhoz hasonlóan, hogy alattvalói külföldre utazzanak, vagy a külföldiek az országba belépjenek, de az éppen az országban tartózkodó idegen kereskedőket, utazókat sem engedte hazatérni: sokan évtizedekre Paraguayban ragadtak. Francia elnök halála után egy más típusú elnök került hatalomra, Carlos Antonio López, aki megnyitotta a határokat, fejlett ipart, infrastruktúrát hozott létre, és kiépítette Dél-Amerika legerősebb hadseregét. Az apja örökébe lépő Francisco Solano López 1864-ben elérkezettnek látta az időt, hogy e hadsereget a gyakorlatban is kipróbálja. Csapatokat küldött Uruguayba és megszállta két északi tartományát is. Támadásának meg is lett az eredménye: 1865-ben létrejött Argentína, Uruguay és Brazília hármas szövetsége Paraguay ellen. Az évekig tartó háborúban szinte minden fegyverre fogható férfi odaveszett, az éhínség és a járványok a hátország lakosságát is megtizedelték, az ország területéből pedig alig akadt valami: Asunción is a hármas szövetség kezére került. López elnök 1870. március 1-én halt hősi halált a Corá csúcs közelében. Halálának évfordulója Paraguayban mindmáig nemzeti gyásznap; ezt a dátumot örökít meg Primero de Marzo neve.

Primero de Marzo Asunción környéki farmvidéke

A térképeken másutt is találkozhatunk március nevével. Spanyolországban két apró település a Marzo de Abajo és Marzo de Arriba, azaz Alsó- és Felső-Március neveket viseli. Ez a két település az ÉNy-spanyolországi zarándokhely, Santiago de Compostela határában van. hispánia e részét apró, alig pár házból álló tanyabokrok jellemzik; ilyen Alsó- és Felső-Március is. (A teljes cikk A Földgömb 2003/2-as számában olvasható.)