A nemzeti atlaszokat a világ minden részén az adott ország identitását megtestesítő névjegynek tekintik. Az első nemzeti atlasz az 1899-ben elkészült finn atlasz volt, amellyel összeállítói az akkor még orosz fennhatóság alatt álló ország önállóságának létjogosultságát igazolták – hangsúlyozta a kiadványok jelentőségét Kocsis Károly, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének igazgatója. Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a magyar diplomácia számára értékes és hiánypótló kiadványnak nevezte az atlaszt: iránytűként szolgálhat a régió kultúrái közötti könnyebb eligazodáshoz. A szakmai lektorként közreműködő Klinghammer István reményét fejezte ki, hogy minél több történelem és földrajz szakos egyetemi hallgató forgatja majd az atlaszt, az abban összegyűjtött ismeretek pedig beépülnek a tananyagba.

A most bemutatott térképgyűjtemény a települések szintjén ábrázolja az etnikai, vallási, valamint kulturális tekintetben egyedülállóan sokszínű Kárpát-medence és szomszédsága, a Kárpát-Pannon-térség etnikai arculatának változását 1495-től napjainkig. A magyar és angol nyelvű kötet térképein 30 ezer település etnikai adatait és a térszerkezetnek az elmúlt fél évezredben történt változásait böngészhetik az érdeklődők. Az egy fő- és kilenc melléktérképen ábrázolt népességviszonyok pontosabb megértését külön füzetben kiadott térképmagyarázó szöveg segíti, amelyben a szerzők kitérnek a tudományos munka előzményeire és módszertanára is.

Az atlaszba bepillanthatunk az alábbi oldalon:
http://www.mtafki.hu/konyvtar/karpat-pannon/