“Midőn New Yorkban első gőzhajómat építettem, a közönség részint közönnyel, részint megvetéssel nézte, mint egy őrült agy szüleményét. Barátaim is, bár elég kíméletesen, de bizonyos tartózkodást tanúsítottak irányomban. Magyarázataimat nyugodtan végighallgatták ugyan, de a kétkedést leolvastam az arcokról. Amint naponként a hajó építése után néztem, a mellettem haladóknak gúnyos megjegyzéseit bőségesen hallgattam. Mindenki gúnyolta, nevette, megvetette vállalkozásomat. Hányszor mulattak rajtam az emberek pénz- és időpazarlás miatt. Mindig csak ezen szavak csengtek fülembe: “Fulton balgasága”! A legnagyobb udvariasság, amivel találkoztam, a hallgatás volt. - De midőn kísérletem sikerült, midőn hajóm az első mérföldet meghaladta, akkor a leghitetlenebb is megtért. “

A Clermont

Robert Fulton, e jelentős technikai alkotásnak szellemi atyja Pennsylvániában született, az Egyesült Államokban. Eredetileg festő volt, és csak 1793-ban kezdett a gőzhajó problémájával foglalkozni. Hosszas kísérletezés után megtervezte az első tartós üzemre alkalmas, gyakorlatban is használható gőzhajót. Ezzel először 1807-ben a Hudson-folyón hajózott végig. A Clermontnak nevezett lapátkerekes gőzhajó 45 méter hosszú, gőzgépének teljesítménye 20 lóerő volt. A 240 km-es utat 32 óra alatt tette meg. Ezután rövidesen világszerte megindult a rendszeres folyóvízi és tavi gőzhajózás, majd nemsokára az óceánok hullámait hasították az egyre nagyobb méretű gőzhajók.

Fultont már a tengeralattjáró-építés gondolata is foglalkoztatta

Következő hajója Pittsburghben épült az Ohión, és New Orleans környékén működött. 1810-ben már három hajója járt a Hudsonon, és gőzhajók működtek a nagyvárosok kompátkelőhelyein. Fulton tervezte 1812-ben az első hadigőzöst is, melynek feladata a New York-i kikötő angolok elleni védelme volt. Ennek újszerű megoldása volt a kettős hajótest a közöttük elhelyezett lapátkerékkel.

A feltaláló szülőhelyét, a pennsylvániai Little Britaint utóbb róla Fultonnak nevezték el.

Forrás: Tudományos breviárium, 1971