"Polgári védelmi filmnapokat, községi, városi vagy üzemi szinten célszerű rendezni. Rövid ismeretterjesztő előadás után néhány szakpropaganda, vagy oktatófilmet (a meghívott közönségtől függően) vetítsünk le, s utána kezdeményezzünk a látottakról megbeszélést, vitát, az ismeretek rögzítése céljából." - olvasható "A polgári védelmipropagandamunka módszertana" (1984) című kiadványban.

Az ideológiai célú terrorszervezetek sokkal utópisztikusabb alapokon tevékenykedtek, ők a fennálló politikai berendezkedést akarták névleg megdönteni, a kapitalista világ általában baloldali indíttatású tagjaiként. A hidegháború időszakából a német és olasz baloldali terrorcsoportokat szokás idesorolni (pl. Vörös Hadsereg Frakció, Vörös Brigádok).

A terrorizmus jelentéstartalma, az egyes szervezetek minősítése korántsem egyértelmű. Ám az egyik legérdekesebb sajátossága, hogy az érintett csoportok és a kitűzött célok is fejlődőképesek. Lehet terrorszervezetként kezdeni és politikai párttá, vagy komoly tömegtámogatottsággal bíró felszabadítási mozgalommá válni. És voltak pártok, nagy mozgalmak, amelyek az évtizedek során egyszerű terrorszervezetté sorvadtak…

A teljes cikk következő számunkban olvasható: Wagner Péter, TERRORIZMUS - A korlátozott erőszaktól a tömegmészárlásokig

Film és kép: www.osaarchivum.org