Girlandos nyelvek

Girlandos lejtő az antarktiszi Jardin Peak oldalán

A csiklandós nevű, látványos formák olyan hegyvidéki lejtőkön fordulnak elő, ahol a törmeléket összetartó, valószínűleg koranyárig jelenlévő cementjég (a törmelékszemcsék közti teret kitöltő fagyott víz) elolvad. Mivel az olvadási időszak hátralévő részében számottevő csapadékutánpótlás nem valószínű, ezért a kiszáradó lejtőn csak rövid időszakban lehetséges az aktív réteg mozgása, a folyás csak lassan haladhat előre a lejtő irányába.
A megfigyelt nyelvszerű lebenyek egymással összefonódó, halpikkely-szerű karéjokat, girlandokat alkotnak. A torlódást a mozgó anyagban lévő és a folyás közben lemaradó nagyobb tömbök okozzák vagy maga a domborúan kiemelkedő lebeny képez akadályt a többi folyási nyelv számára. A karéjok közepén nagyobb kődarabok a fagyemelés következtében élükre állítva a felszínre kerülnek, majd a legkisebb lejtés mentén a lebeny szélére úszva kirajzolják a forma alakját.

Fotó: exterra