Szalkai Gábor

geográfus, az ELTE Földrajztudományi Központjának adjunktusa. Érdeklődése folyamatosan a közlekedés témaköre felé tereli, ám nem elégszik meg a felszín puszta leírásával, az embereken keresztül mindig a folyamatok mélyére szeretne látni

Támogatóink, együttműködő partnereink