Karácsonyi Dávid geográfus, az MTA Földrajztudományi Intézetének kutatója. Habár az érdeklődés már korábban is megvolt benne, az ezredforduló táján, még egyetemistaként fedezte fel a posztszovjet térséget, és az elmúlt évtizedben mélyen beleásta magát a témába.
Doktori disszertációja Ukrajnáról szólt, de foglalkozott Belarusszal, Oroszországgal, Moldovával és a Kaukázusontúllal is. Bejárta a térséget Kárpátaljától a Volgáig, a Kaszpi-tótól a Balti-tengerig sőt azon túl is. Tartott előadást az orosz perifériák szúnyoginváziójában rendezett konferencián épp úgy, mint érdeklődő hallgatóságnak idehaza. Témája a vidékies térségek, falvak és perifériák földrajza, de élénken érdeklődik a posztszovjet térség nagyvárosai, rozsdás ipari óriásai iránt is. Az ismeretterjesztés műfaját a Földgömb hasábjain űzi.

Belarusz látogatásunk előtt a japán cunamiszemét haladását követjük nyomon Karácsony Dávid segítségével.

Szerkesztő-műsorvezető: Heiling Zsolt
Szerkesztő: Krizsán Sarolta