Kalla Gábor régész, ókortörténész, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet docense. Kutatási területe az ókori Mezopotámia és a környező területek régészete valamint társadalom- és gazdaságtörténete, a régészetelmélet és a bizánci régészet.

Műsorvezető: Érczfalvi András

Szerkesztő: Bugya Éva