Létezési harmónia: a különböző élőlények egymással és az élettelen környezettel kapcsolatban megnyilvánuló egyensúlya, amely az élőlények egymás közti táplálkozási kapcsolatán és a rájuk ható környezeti befolyásoló tényezők szabályozó-mechanizmusain nyugszik.
Lelki egyensúly: „Minden rossz is, jó is a lélekből árad ki a testre és az egész emberre... Először és legfőképpen tehát a lelket kell ápolni, ha azt akarjuk, hogy a fej is, meg az egész test is egészséges legyen.” (Platón)

Fotó: Kálló Péter

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mai világunkban felborult az egyensúly. A világpolitikai események érthetetlenek és kiszámíthatatlanok. Az energiaforrásokat feléljük, fogytán a javak. Éghajlatunk miattunk (is) változik, ennek következményeként környezeti katasztrófákat élünk meg. Az emberiség felbolydult, szorongunk, és valamilyen baj bekövetkeztét vizionáljuk. Hétmilliárdnyian élünk bolygónkon. Egész országok szegénységben, vízhiányban. Nagyvárosok nyögik lakóik kielégíthetetlen igényeit, s Földünk távoli pontjai sohasem voltak ilyen közel egymáshoz az internet és a gyors kommunikáció jóvoltából. A pillangóhatás tényleg érvényesül: egy lepke szárnycsapkodása a facebookon keresztül tömegek ízlését képes befolyásolni. A művészet pedig ugyanolyan zűrzavarban ábrázolja korunkat, mint ahogy élünk. Stílusok cél nélkül keverednek, érthetetlen, hogy mi a jó és mi a rossz.

Fotó: Kálló Péter

Baljós felhők gyülekeznek. Szorongásainkat nyilván rendkívül felerősítheti az egyre erősödő onlinejelenlét, a magánszféra erőteljes összezsugorodása. Egy biztos: a felborult élet lüktetése közepette a hétköznapi ember kiegyensúlyozottságra vágyik!

Fotó: Kálló Péter

Az Esernyőember – a maga arisztokratikus jellegével – ebben az egyensúlytalanságban teremt egyfajta harmóniát. Cilinderben és esernyővel a kezében, „úriasan” sétál elképesztő magasságokban. Mintha odaszületett volna. Természetesen. A néző pedig vágyik a kalandra, szeret álmodozni. Szereti magát hőse helyébe képzelni, aki olyan helyekre jut el, ahova ő sosem. Olyan helyekről tekint le rá, ahová a hétköznapi ember az esetlen bátortalanságával csak álmaiban mer kilépni.

A Balance-projekt

A Balance egy vizuális művészeti projekt. A titokzatos Umbrella Man egyensúlyoz saját testi korlátain. Olyan magas­latokba jut el, amire csak az az ember képes, aki tökéletes egyensúlyban van önmagával és környezetével. Mintha a világ felett állna, a világ tetején egyensúlyozna, közben eggyé válik azzal, mint csupán egy apró részlete az egésznek. Kálló Péter, többszörösen díjazott fotográfus a Balance-projekt művészeti vezetője, a képi egyen­súly felelőse. Olyan látványvilágot képzelt el, ami egyedi, unikális jelképe lett ennek a különleges kiegyensúlyozottságnak.