Fotó: Morvai Szilárd
„Biofűnyíró” – A párás, hajnali tájban lassan vonuló juhnyáj látványa, hangjai, illata az itthon ma már letűnőben lévő, szinte archaikus világot idézik

Van benne rendszer...

E tápláléklánc alapját is az élőhelyen jelen lévő növényzet adja, és nyilvánvalóan minden ökoszisztémának megvannak a maga táplálékhálózatai: a füvet megeszi a sáska, a sáskát a zöld gyík, amit aztán jóízűen elfogyaszt a szalakóta, ami viszont a héja zsákmányául eshet. Elég egy apró változás, elegendő a lánc egyik elemének kiesni a sorból, és a következmények önmagukon túlmutatóak lehetnek, az ökoszisztéma akár össze is omolhat!

A legelők első látásra megműveletlen, nem túl változatos és emiatt talán kevésbé értékes földterületnek tűnnek, ám valójában sokszínű és érzékeny ökológiai rendszerek, melyeknek megvannak a maguk értékes sajátosságai, egyedi vonásai.

E jellegzetességek kialakulásában meghatározó a talajminőség, a jelen lévő növényzet, a legelő-taposó háziállatok és azok ürüléke is. Az azt lebontó rovarok, a rovarokat fogyasztó pusztai madarak és az őket zsákmányoló ragadozók összessége rendkívüli biológiai sokféleséget eredményez.

A legeltetett állatok a felvett szerves anyag egy részét vizeletükkel és ürülékükkel visszajuttatják a talajba, ami kimondottan jót tesz. A növényevő állatok vizelete nem égeti ki a gyepet, trágyájuk is nagyon hamar hasznosul. A visszamentő bogarak, ganajtúrók bontják le, hasznosítják újra ezt a tápanyagot.

Ez az összmunka a legelő fennmaradásának egyik alapfeltétele. Éppen ezért a nem legeltetett, csupán kaszált gyepek biológiai sokszínűsége és minősége csak akkor tud fennmaradni, ha biztosítják a mechanikai gyepápolást és a talaj tápanyag-utánpótlását – szerves vagy műtrágyával.

Fotó: Morvai Szilárd
Jakab-lepke (Tyria jacobaeae)
Fotó: Morvai Szilárd
Fecskefarkú lepke (Papilio machaon)
Fotó: Morvai Szilárd
Kis gyöngyházlepke (Boloria dia)
Fotó: Morvai Szilárd
Szalagos szerecsenboglárka (Aricia agestis)
Fotó: Morvai Szilárd
Közönséges sakktáblalepke (Melanargia galathea)
Fotó: Morvai Szilárd
Kardoslepke (Iphiclides podalirius)

„Gyepmesterek”

A legelők nem eredendően létező tájtípusok, melyekre ráeresztik a növényevő állatokat. A legelőket a hely és a legeltetett állat – és még sok egyéb elem – kölcsönhatása alakítja ki. Ha megszűnnek azok a körülmények, amik ezt fenntartják, a legelő gyors és szembetűnő változásának lehetünk tanúi. A terület kellően csapadékos klíma esetén bebozótosodik, beerdősül. A tartósabb szárazság és a túllegeltetés miatt pedig akár el is sivatagosodhat.

A földből élő eleink még jól ismerték és megfelelően kezelték is a gyepet. Az ehhez kapcsolódó hagyományok és munkafolyamatok alig változtak, és nemzedékről nemzedékre szálltak.

A kanászok, gulyások és kondások apjuktól, nagyapjuktól lesték el a legeltetés „tudományát”, melyet a természetben töltött rengeteg idő közvetlen, saját tapasztalatokkal támasztott alá és egészített ki.

Valószínűleg nem ismerték az ökoszisztéma fogalmát, de megtanulták jó gazdaként kezelni és megőrizni örökségüket és létük alapját, a földet és a legelőket. Hosszú távon szolgálta ez az embert, fenntartva az állat- és növényvilág biológiai sokféleségét.

Fotó: Morvai Szilárd
Kis színjátszólepke (Apatura ilia)
Fotó: Morvai Szilárd
Hajnalpírlepke (Anthocharis cardamines)
Fotó: Morvai Szilárd
Kis szénalepke (Coenonympha pamphilus)
Fotó: Morvai Szilárd
Farkasalmalepke (Zerynthia polyxena)
Fotó: Morvai Szilárd
A naplemente utolsó fényeiben – A kis tűzlepke (Lycaena thersamon) a patakok partján elterülő réteken gyakran kerülhet szemünk elé

Megszűnő életterek

Legelőink ritka és őshonos, védett növényeknek adnak helyet. Ezeket nem kell félteni a legeltetett állatoktól, hiszen azok könnyűszerrel meg tudják különböztetni a mező növényeit. A juhok orra körüli, különösen puha bőr – ahogy a lovak esetében is – hatékonyan segíti az állatot a növényfajok közti tájékozódásban. Tapintják-érzékelik a növényt, rendkívül ügyesen körbelegelve például a védett kosborfajokat. Ha megszűnik a legeltetés, eltűnhetnek a területről a védett növények is, mert állományukat elnyomja a többi növényfaj, amik addig a legeltetés miatt visszaszorultak.

Hasonló a helyzet az állatfajokkal is, például az egykor közönséges, ma pedig már fokozottan védett ürge eltűnésével kapcsolatban. Túléléséhez szükséges, hogy jól lássa a környezetét, ehhez pedig állandóan rövid, rágott gyepre van szükség. A legeltetés abbamaradásával az ürgéknek egy-két éven belül bottal üthetjük nyomát...

Fotó: Morvai Szilárd
Préda – Az egyenesszárnyúak rendjébe tartozó rovarok – nagy testméretük miatt – a szalakóták, valamint több hazai vércse- és bagolyfaj kiváló táplálékforrásai

Az 1940-es évekig jellemzően a mezőgazdasági művelésbe vont területeket ősztől juhokkal tarlóztatták. Mi haszna volt ennek? A juhok ürüléke beborította a legelőt, szinte kérget képzett rajta. Védte a talajt a teljes átfagyástól és a kiszáradástól. A jelenleg használt modern mezőgazdasági módszerek nincsenek ilyen jó és összetett hatással a talajra, a tájra, a víz körforgására.

A hagymányos, tarlós legeltetés valódi win-win játszma volt. A jószág jóllakott, teje és húsa táplálta az embert. A föld gazdája is elégedett lehetett, mert azt látta, hogy a módszer fenntartható, a legeltetés jót tesz a földjének.

Fotó: Morvai Szilárd
A tavasztól őszig terjedő időszak egy adott élőhelyen is más-más fajok megjelenésével örvendezteti a terepet nyitott szemmel járó érdeklődőket - Nappali pávaszem (Nymphalis io)
Fotó: Morvai Szilárd
Nagy tarkalepke (Melitaea phoebe)
Fotó: Morvai Szilárd
Ékes boglárka (Cupido argiades)
Fotó: Morvai Szilárd
Szemes boglárka (Scolitantides orion)
Fotó: Morvai Szilárd
C-betűs lepke (Nymphalis c-album)

Ám az 1950-es években ez a fajta legeltetés lassan visszaszorult, amivel együtt azon állatfajok populációja is fogyni kezdett, melyek számára elengedhetetlen az állati ürülékkel táplált és taposott, rövid füvű legelő.

Az intenzív mezőgazdasági művelés hatására a 80-as évekre – mindössze 30 év alatt – a parlagi sashoz, a kerecsensólyomhoz és a rétisashoz hasonlóan populációs mélypontra jutott a búbos banka, a gyurgyalag és a szalakóta hazai állománya is. (A termelőszövetkezetek tulajdonában lévő állattartó telepek felszámolását követően a Dunántúlról például eltűntek a szalakóták.) Ám különösen érdekes, hogy mióta egyes helyeken – leginkább az utóbbi 10 évben – újra felfutott a klasszikus, legelőigényes állattartás, megerősödött a szalakótaállomány is. Ugyanez mondható el a búbos bankáról, aminek ökológiai igényei a szalakótáéihoz hasonlatosak.

Fotó: Morvai Szilárd
Romokon nézelődve – A düledező épületek szerkezeti elmei a pár hete kirepült kuvikfiókák nagyszerű kiülőhelyei
Fotó: Morvai Szilárd
Szalmabála tetején – Igazán innen nyílik jó kilátás a fiókáit vadászni tanító szalakóta és utódai számára
Fotó: Morvai Szilárd
Rovarzsákmány – A hím búbos banka párját próbálja a költőhelyhez csábítani a csőrében tartott lárvával és hangjelzéssel.
Fotó: Morvai Szilárd
A színpompás gyurgyalag zsákmánya ezúttal egy szélessávú sárgafűbagoly, mely szintén nászajándékszerepet tölt be

A természetvédelmi kezelés az élőhely eredetiségének visszaállítását vagy megőrzését tűzi ki céljául. A megfelelő mértékű legeltetés egyfajta hatékony természetvédelmi eszköz is. A lassan visszatérő állattartással visszatelepedhetnek a hazánkban egykor gyakorinak számító madárfajok is. A tudomány által támogatott természetvédelmi tevékenységeknek és az új, vállalkozó szellemű, bátor állattartóknak hála, a düledező viskókat, karókat és kerítéseket újra élettel töltik meg a pompás madarak.

Az illatos, párás hajnali tájban lomhán vonuló birkanyáj, a velük ballagó juhász, a fiókáit etető banka és a napfényen lassan éledező rovarvilág már teljes képet mutat. Így az egykor mezőgazdasági célokra feltört táj újra életre kelhet.

Fotó: Morvai Szilárd
Parányok között – A rovarvilág sokfélesége majdnem elképzelhetetlen, azonban az igazán apró csodákhoz még erősebb nagyítót kell elővennünk. A vörös cickányormányos (Apion frumentarium) és kicsiny társai felkutatása igazi mikrokozmoszt nyithat