Fotó: Telbisz Tamás

Bitófa híján...

Keserves az írek történelme. Az angolok révén megkapták mindazt, amit mi a tatároktól, törököktől és osztrákoktól: hosszú háborúkat, katasztrofális éhínségeket, a nemzeti vezető réteg kisemmizését, gyakran kivégzését. Persze ők sem tűrték ezt az ír birka türelmével: időről időre szabadságharcok lángoltak fel...

Ezek egyike az 1641-es felkelés – rövid életű sikerrel. A királyt is lefejező Angol Köztársaság hamar friss erőre kapott, és a vaskezű Cromwell Olivér vezetésével 1649-től Írország megregulázására indult az új angol sereg. A jól szervezett angol csapatok két év alatt fokozatosan visszahódították az Ír-szigetet, miközben könyörtelen mészárlásokkal és pusztítással büntették a legyőzötteket. Miután az írek által gyűlölt hadvezér visszatért Angliába, még két év gerillaháború következett, amit már Cromwell utódainak kellett megvívniuk. Az ilyen háborúk sajátossága, hogy a gerillák mindig kibújnak a reguláris hadsereg szorításából, így jobb híján a civil lakosságot kezdik sanyargatni a megszállók, hogy végül föladják a rejtőzködő harcosokat.

Fotó: Telbisz Tamás
A Burren sziklás, kopár dombjai a fűvel borított és máig művelt, legeltetett térszínek fölé emelkednek. Úgy látszik, itt annyi föld mégiscsak akad, ahová el lehet temetni a holtakat, ellentétben a fenti kép teljesen csupasz karrkövezetével

Ebben az összefüggésben hangzott el az utód-hadvezér, Edmund Ludlow szájából a bevezető drámai idézet a Burren vidékével kapcsolatban. „Sehol egy fa…, nem akad víz,… de még föld sincs….”

De miért nincs fa, víz és föld ezen a tájon, az egyébként gyakran „smaragdzöldnek” nevezett szigeten?

Mielőtt ennek magyarázatát adnánk, a háború mérlegét azért megvonhatjuk: noha „nem volt akasztásra alkalmas fa” (igaz, ez a mondás csak a Burren vidékéről szólt), a csatákban elesett húszezer ír katona mellett a civil áldozatok száma is több százezerre rúgott. Ezek az emberek részben a megtorlások, mások az éhínség, megint mások a kitörő pestisjárvány következtében pusztultak el, ötvenezer főt pedig kényszermunkára hurcoltak el az angolok. A sziget a háború előtti népességének ötödét vesztette el...

A katolikus földesurakat kivégezték, földjeiket elkobozták, hiszen a háborúhoz pénz kellett, a felvett hitelt pedig az ír katolikusoktól elvett földekkel törlesztette a protestáns Cromwell. A megmaradt katolikusoknak mindössze annyit üzent, hogy:

„Menjenek a pokolba, vagy Connachtba!”

(Connacht Írország nyugati része, melybe Burren és Aran is beletartozik, és így történt, hogy ezen a vidéken telepedtek le a régi ír [kelta] leszármazottak, máig itt beszélik legtöbben az ősi ír [gael] nyelvet, illetve a katolikus egyház hatása is itt a legerősebb.)

Fotó: Telbisz Tamás
Panoráma a Mullaghmore-hegyről – A középen látható körkörös formák egy enyhén felboltozódó, de már régen lepusztult kiemelkedésről árulkodnak. Távolabb a karsztvízszintben elhelyezkedő tavak láthatók

Közel 20 ezer évet visszalapozva az időben azt láthatnánk, hogy Írország nagy részét – így a Burrent is – több száz méter vastag jégtakaró borítja. A lassan mozgó jégtömeg alaposan megcsiszolta a mészkövet, a hegyek ezért ma felülről nézve óriási, megnyúlt bálnahátakra emlékeztetnek. Értse jobban a lenyűgöző tájat, lapozza fel a nyomtatott magazint!